UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Pozostając na stronie zgadzasz się na to.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Uroczystość sadzenia Dębu Pamięci kapitana Franciszka Czuby

 

 483

Tam, na nieludzkiej ziemi, kiedyś zabito WIARĘ, NADZIEJĘ, MIŁOŚĆ. Jednym strzałem w tył głowy” –Uroczystość sadzenia Dębu Pamięci kapitana Franciszka Czuby

 

28 kwietnia 2017 roku przed budynkiem Zespołu Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Krupem zasadzono Dąb Pamięci poświęcony kapitanowi Franciszkowi Czubie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. W kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krupem. Homilię wygłosił ks. Henryk Kapica Dziekan Dekanatu Krasnystaw Wschód, który pięknie mówił o umiłowaniu Ojczyzny, o trwałości i ważności pamięci narodowej. Sadzony Dąb Katyński ma być symbolem trwałości owej pamięci o bolesnej  historii naszego narodu.

Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły, gdzie pan Henryk Długosz dyrektor Zespołu Nr 5 w Krupem powitał zaproszonych gości. W uroczystości wzięli udział:

rodzina kapitana Franciszka Czuby Państwo Elżbieta i Jerzy Wójcik, Pani Teresa Hałas Poseł na Sejm RP, Pan prof. Józef Zając Senator RP, Pani Krystyna Sawicka Starszy Wizytator KO w Lublinie, Pan Mirosław Berbeć Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw, Pan Tomasz Barczuk Zastępca Wójta Gminy Krasnystaw, Ksiądz Dziekan Henryk Kapica, Ksiądz Proboszcz Zygmunt Klich, Pan Piotr Szewczyk asystent Posła RP Piotra Olszówki, Pani Edyta Bronisz asystentka Senatora RP Józefa Zająca, Pani Janina Wiechnik Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Pani Ewelina Janowczyk Kierownik Referatu Oświaty Gminy Krasnystaw, Pani Anna Rapa Specjalista ds. Oświaty, Pan Roman Fornalski powiatowy koordynator Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego  „Katyń… ocalić od zapomnienia”,  Pan Stanisław Kuć- Rada Nadzorcza SKOK  im Zygmunta Chmielewskiego,  dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Krasnystaw, Pan Wiesław Kocimski Prezes OSP w Krupem, Pan Krzysztof Pędziński sołtys wsi Krupe oraz Pan Wojciech Kostrzanowski Przewodniczący Rady Rodziców.

W przemówieniu Dyrektor szkoły przedstawił sylwetkę bohatera – kapitana Franciszka Czuby zawodowego oficera Wojska Polskiego urodzonego w Zastawiu w 1907 roku, zamordowanego w Katyniu w 1940 roku. Franciszek Czuba był synem Jana i Anny z domu Bielesza, pochodził z rodziny rolniczej. W 1928 roku ukończył Państwowe Gimnazjum  im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.  Następnie został oficerem służby czynnej 8 Pułku Piechoty Legionów w Lublinie i rozpoczął studia na Wydziale Prawa KUL. Służył również  w 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy. Po 17 września 1939 roku został aresztowany, wywieziony i osadzony w obozie NKWD. Jego nazwisko widnieje na liście śmierci Nr 052/1 z dnia 27 kwietnia 1940 roku. Dyrektor zwrócił uwagę, że dzisiejsza uroczystość jest wyrazem szacunku i hołdu dla polskich bohaterów pomordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i innych miejscach na terenie byłego Związku Radzieckiego.

W mowach okolicznościowych zaproszeni goście podkreślali, że gwarantem istnienia narodu jest pamięć, o jego przeszłości i jego bohaterach , dlatego tak ważny jest Program Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Inicjatorem programu „Katyń…ocalić od zapomnienia” był Ojciec Józef Joniec, prezes stowarzyszenia Parafiada, a patronat honorowy objął wówczas Prezydent RP prof. Lech Kaczyński. Obaj zginęli w katastrofie smoleńskiej w drodze na obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Celem programu jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW.

Kolejnym punktem uroczystości był montaż słowno- muzyczny pod tytułemTam, na nieludzkiej ziemi, kiedyś zabito WIARĘ, NADZIEJĘ, MIŁOŚĆ. Jednym strzałem w tył głowy” w wykonaniu uczniów Zespołu Nr 5 w Krupem. Empatycznej deklamacji uczniów towarzyszyły doskonale dobrane utwory muzyczne oraz bardzo przemawiająca i dobitna prezentacja multimedialna idealnie wkomponowana w całość. Uczestnikom uroczystości popłynęły ze wzruszenia łzy. Rodzinie kapitana Franciszka Czuby zostało przekazane pamiątkowe zdjęcie. Scenariusz programu przygotowały panie Renata Długosz i Izabela Józefowska, o oprawę muzyczną zadbał pan Krzysztof Darmochwał.

Punktem kulminacyjnym  uroczystości było symboliczne posadzenie Dębu przez: panią Teresę Hałas Poseł RP, panią Krystynę Sawicką Starszego Wizytatora KO, panią Elżbietę Wójcik, pana Tomasza Barczuka  Zastępcę Wójta Gminy Krasnystaw, ks. Dziekana Henryka Kapicę, pana Wojciecha Kostrzanowskiego Przewodniczącego Rady Rodziców, Joannę Daniluk uczennicę Gimnazjum Nr 5 w Krupem, pana Henryka Długosza dyrektora szkoły.

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał pan Roman Fornalski powiatowy koordynator   programu „Katyń …ocalić od zapomnienia”   oraz uczniowie Gimnazjum Nr 5 w Krupem Klaudia Zając i Michał Oszust.  Poświęcenia pamiątkowej tablicy dokonał ks. Dziekan Henryk Kapica. Pani Teresa Hałas złożyła  kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym postać kapitana Franciszka Czuby. Podniosły nastrój uroczystości zapewnił również pan  Mieczysław Pawelec , który wykonał na trąbce utwór „Śpij kolego”. Wartę honorową i asystę podczas Sadzenia Dębu pełnili uczniowie szkoły należący do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Na zakończenie dyrektor podziękował wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości.

Dyrekcja i Społeczność Zespołu Nr 5 w Krupem serdecznie dziękują wszystkim gościom za ich obecność ,a lokalnym sponsorom za wsparcie finansowe.