UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Pozostając na stronie zgadzasz się na to.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Projekt Unijny- Wiem kim jestem, wiem kim zostanę

df0f219d d67e 4834 8211 796298e573f6Szkoła Podstawowa w Krupem od września 2017 roku uczestniczy w projekcie: „Wiem kim jestem, wiem kim zostanę.” Realizowane są zajęcia dodatkowe z: edukacji matematycznej w klasach I-III, logopedyczne w kl. I, edukacji przyrodniczej w klasach I-III, uzupełniające i wyrównawcze z matematyki w kl. IV i VII, języka angielskiego w klasach I-III, klasie VI i VII, wspomagające z przyrody z elementami ekologii w kl. V, pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kl. IV-VI, chemii w kl. II gimnazjum, doradztwa zawodowego w kl. II-III gimnazjum. W ramach zajęć wspomagających z przyrody z elementami ekologii w kl. V zorganizowane zostały zajęcia pozaszkolne „Żywa lekcja” w Parku Rekreacji ZOOM Natury w Janowie Lubelskim, gdzie uczniowie uczestniczyli w pokazie edukacyjnym. Zorganizowano także wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Lublinie, gdzie młodzież uczestniczyła w pokazie i pogadance. Ponadto w szkole raz w tygodniu organizowane są zajęcia, podczas których uczniowie rozwijają swoje umiejętności metodą ćwiczeń praktycznych i obserwacji. Podczas zajęć z edukacji przyrodniczej uczniowie klas I–III  poznawali różnorodne krajobrazy, dowiedzieli się dlaczego odlatują od nas ptaki, co kryje bursztyn, jak należy prowadzić obserwacje przyrodnicze, jakie walory zdrowotne mają warzywa  i owoce, jak pogoda wpływa na nasze zachowanie. Uczniowie wykonywali doświadczenia, obserwacje, zielnik, mapę Polski z kapsli, układali puzzle związane z danym tematem. Na zajęciach z  języka angielskiego uczniowie zapoznawani byli z kulturą Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych m.in. poprzez oglądanie prezentacji multimedialnych, zdjęć oraz filmików z YouTube oraz odtwarzanie rysunków znanych zabytków.  Uczniowie poznali słownictwo związane z robieniem zakupów oraz odgrywali scenki sytuacyjne korzystając z pomocy dydaktycznych: obrazków, kart i zabawkowych pieniędzy-funtów. Poza tym uczniowie utrwalali i poszerzali słownictwo grając w gry planszowe, układając puzzle i historyjki na tablicy interaktywnej oraz słuchając krótkich dialogów i tekstów. Uczniowie z klasy VI i VII dodatkowo utrwalali elementy gramatyki m. in. stopniowanie przymiotników, czasy przeszłe oraz układanie pytań. 17 listopada w ramach zajęć dodatkowych z chemii troje uczniów z klasy II gimnazjum uczestniczyło w pokazach chemicznych  na wydziale chemii UMCS   Lublinie. Podczas pokazów przeprowadzane są najbardziej wybuchowe i spektakularne doświadczenia. Tego typu demonstracje pomagają w zapamiętaniu i zrozumieniu wiedzy zdobytej w szkole. Uczniowie biorący udział w pokazach uczestniczą również w zajęciach dodatkowych z chemii odbywających się w szkole raz w tygodniu, podczas których rozwijają swoje umiejętności wykonując ćwiczenia praktyczne. Dzieci z klasy IV oraz klasy VII mają możliwość uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych, przyswajania bieżącego materiału,  poprzez uczestnictwo w zajęciach uzupełniających i wyrównawczych z matematyki. Podczas zajęć uczniowie korzystają z dostępnych pomocy dydaktycznych, wykonują ćwiczenia doskonalące na  tablicy interaktywnej, korzystają z gier i zabaw dydaktycznych, które przede wszystkim rozwijają zdolności poznawcze oraz pobudzają do samodzielnego, logicznego myślenia. W ramach zajęć z doradztwa zawodowego pięcioro uczniów klasy III gimnazjum odwiedziło piekarnię w Niemienicach, Cukrownię Krasnystaw, Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” w Wincentowie. Ci uczniowie mieli okazję zapoznać się z zawodami i określonymi stanowiskami pracy oraz zaznajomić się z lokalnym środowiskiem. Wszystkie zajęcia dodatkowe realizowane są w ciekawej, przystępnej formie i zachęcają uczniów do zdobywania wiedzy, jak również do systematycznego uzupełniania braków w wiadomościach. Uczniowie otrzymali zestawy przyborów szkolnych, które chętnie wykorzystują w trakcie zajęć. Nauczyciele posługują się różnorodnymi pomocami dydaktycznymi, które zostały zakupione w ramach realizacji projektu.