UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Pozostając na stronie zgadzasz się na to.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

p1000603W dniu 23 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Celem zawodów jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

W turnieju wzięło udział 35 uczestników wyłonionych w etapie szkolnym, reprezentujących poszczególne szkoły z terenu Gminy Krasnystaw.

Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych-szkoły podstawowe i gimnazja. Składał się z dwóch etapów: rozwiązania testu wiedzy oraz jazdy rowerem po torze. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: Pan Henryk Długosz – dyrektor szkoły, mł. asp. Tomasz Kowalik – przedstawiciel KPP w Krasnymstawie, Pani Iwona Stępień – dyrektor oddziału BS w Krasnymstawie, Pani Ewelina Janowczyk – kierownik referatu oświaty Gminy Krasnystaw, Pan Paweł Haładyj, Pan Grzegorz Morylowski, Pan Dariusz Dubaj i Pan Piotr Bielesza – nauczyciele, opiekunowie drużyn.

Zwycięzcy turnieju w poszczególnych kategoriach:

Szkoły Podstawowe:

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krasnymstawie,  
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Krupem,
III miejsce – Szkoła podstawowa w Jaślikowie, 
IVmiejsce – Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym,
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej.

Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii szkół podstawowych został uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krasnymstawie - Krystian Galewski

Gimnazja:

I miejsce –  Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie,
II miejsce – Gimnazjum w Jaślikowie,
III miejsce – Gimnazjum w Krupem,
IV miejsce – Gimnazjum w Siennicy Nadolnej,
V miejsce – Gimnazjum w Małochwieju Dużym.

Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii gimnazja został uczeń Gimnazjum  Nr 3 w Krasnymstawie - Patryk Podgórski

Wszystkie drużyny otrzymały puchary a uczniowie nagrody rzeczowe, które wręczył Pan Wojciech Kowalczyk - Wójt Gminy Krasnystaw.

Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom Turnieju: Bankowi Spółdzielczemu w Krasnymstawie, Gminie Krasnystaw, Kancelarii Brokerskiej „ PRIMO” Sp. z o.o. , OSM w Piątnicy, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem.