UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Pozostając na stronie zgadzasz się na to.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Konkurs SU i PCK pt. "Wiem czym jest uzależnienie od Internetu"

Uczennica kl. VII Nikola Cieślak przygotowała pracę na konkurs Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła PCK pt.

"Wiem czym jest uzależnienie od Internetu"           

Konkurs trwa do dnia 7 grudnia. Prace można nadal wysyłać na adres e-mailowy opiekuna SU i PCK.

 

Co to jest uzależnienie?
Uzależnienie stanowi nabytą, silną potrzebę wykonywania jakiejś czynności bądź zażywania jakiejś substancji psychoaktywnej.Klasyfikowane jest jako stan zaburzenia psychicznego i fizycznego, który powoduje zmianę w dotychczasowym sposobie zachowania. Do najczęstszych uzależnień należą: alkoholizm, nikotynizm, pracoholizm,

narkomania, lekomania,

zaburzenia odżywiania. Uzależnienia mają destrukcyjny wpływ na życie człowieka. Wyzwolić się od nałogu jest bardzo trudno, choć istnieje wiele spos0bów na wyleczenie się z nich.

Jakie są objawy uzależnienia?


1.częste, powtarzane zachowania, nad którymi uzależniony traci kontrolę,

2.nałóg zajmuje znaczną część czasu,

3.pojawiają się problemy natury zdrowotnej, psychicznej, emocjonalnej, zawodowej, rodzinnej,

4.po odstawieniu substancji psychoaktywnych lub zaprzestaniu wykonywania określonych czynności pojawia się zespół abstynencyjny

Rodzaje uzależnień:

UZALEŻNIENIE FIZYCZNE

                                                                UZALEŻNIENIE PSYCHICZNE

                                                                UZALEŻNIENIE SPOŁECZNE

Uzależnienie fizyczne, zwane także fizjologicznym. Symptomem tego rodzaju uzależnienia jest potrzeba, konieczność przyjmowania środków psychoaktywnych oraz rosnąca tolerancja na coraz większe dawki substancji, ponieważ poprzednio przyjmowane nie przynoszą pożądanych efektów. Co więcej, w momencie odstawienia środka odurzającego lub zaprzestaniu wykonywania określonych czynności pojawia się zespół abstynencyjny.

Uzależnienie psychiczne, które określane jest także jako psychologiczne. Objawem tego typu uzależnienia jest wzrost popędu, który związany jest z poszukiwaniem środka uzależniającego, potrzeba wykonywania określonej czynności bądź zażywania jakieś substancji psychoaktywnej, ponieważ jej niewykonywanie skutkuje pojawieniem się omamów, halucynacji i psychoz. Uzależnienie to powoduje osłabienie woli, co oznacza że chory nie jest w stanie sam zaprzestać zachowań lub przyjmowania określonych substancji. Objawem są natręctwa myślowe, zmiana dotychczasowych zainteresowań i skupianie się jedynie na nałogu, obsesja brania substancji lub konieczność wykonywania określonych zachowań, które wywołują przyjemność, skutkiem czego jest pojawienie się uzależnienia behawioralnego.


Uzależnienie społeczne (socjologiczne) związane jest z zachowaniem nałogowym lub zażywaniem środków psychoaktywnych pod wpływem mody, która panuje w grupach bądź kręgach kulturowych (działanie subkultur). Uzależnienie społeczne ściśle związane jest z chęcią przynależności do określonej grupy i związane jest z bezwzględnym przyjmowaniem zasad, norm i obyczajów, które w niej panują. Ten typ uzależnienia może być również związany z panowaniem okresowej mody, trendu (np. bigoreksja, anoreksja – promowanie szczupłych, umięśnionych sylwetek).

 Uzależnienie od Internetu - wiesz co to?

Uzależnienie od Internetu to stosunkowo nowe zjawisko, przybiera jednak na sile wraz z upowszechnianiem się dostępu do globalnej sieci oraz stałym wzrostem liczby jej użytkowników. Jako zaburzenie psychiczne ma wiele cech wspólnych z innymi rodzajami uzależnień, jednak wciąż brakuje spójnej definicji uzależniania od internetu oraz klarownych kryteriów diagnostyki tego problemu.

 Uzależnienie od Internetu to zaburzenie czy

choroba?

Niezależnie od nazewnictwa mechanizmy działania nadużywania internetu są podobne do innych uzależnień. Łączy je kompulsywna utrata kontroli, której efektem jest destrukcyjny wpływ na życie dotkniętej uzależnieniem jednostki. Definicja uzależnienia wskazuje, na nabytą silną potrzebę wykonywania jakiejś czynności, czy też zażywania określonej substancji, przy czym działania osoby uzależnionej są często niepohamowane i ryzykowne. W obowiązującej także w Polsce Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 brakuje opisu tego rodzaju zaburzeń, natomiast w klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uwzględniono zdawkowo, jako jeden z rodzajów IAD, uzależnienie od gier internetowych. Uzależnienie od internetu zostanie najpewniej uwzględnione w kolejnych edycjach tych zestawień.

Ile osób korzysta z Internetu?

Od tego czasu liczba użytkowników globalnej sieci rośnie lawinowo. Wynika, że dziś z internetu korzysta ponad 4 mld ludzi na całym świecie, co stanowi wzrost o 7 proc.w porównaniu z poprzednim rokiem. Ta ogromna masa internautów to osoby potencjalnie narażone na uzależnienie się od korzystania z sieci.

Objawy uzależnienia od internetu to:

1.wzrost aktywności i zaangażowania związany z poszukiwaniem środka uzależniającego,

2.następujący z czasem spadek wrażliwości (tolerancji) na bodźce przyjemności,

3.osłabienie woli,

4.natrętne myśli,

5.w skrajnych przypadkach także samookłamywanie się oraz fizyczne wyniszczenie.

images.jpg

Charakterystyczny dla osób uzależnionych jest „głód internetu” – dostęp do sieci staje się środkiem pozwalającym uniknąć nieprzyjemnych emocji. Pojawia się dyskomfort psychiczny związany z brakiem możliwości dostępu do sieci – niepokój, zmienny nastrój, irytacja, czy wybuchy agresji. Życie

i aktywności osoby uzależnionej koncentrują się wokół komputera, wszystko podporządkowane jest sesjom internetowym, co skutkuje trudnościami

w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Skutki uzależnienia od Internetu

Uzależnienie od internetu może przejawiać się zarówno w symptomach fizycznych, jak i emocjonalnych. Uzależnienie u osób podatnych zwykle przebiega bardzo szybko

– u co czwartego internauty rozwija się w ciągu pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia korzystania z sieci; tylko u 17 proc. proces ten trwa dłużej niż rok. Jednym

z pierwszych przejawów wchodzenia w fazę uzależnienia jest przedkładanie korzystania z sieci nad inne ważne wcześniej w życiu sprawy, obowiązki i rozrywki. Częstym symptomem jest niedosypianie, spowodowane spędzeniem długich godzin w internecie kosztem snu. W dalszych fazach pojawią się np. ukrywanie przed innymi osobami długości czasu spędzanego online. W skrajnych przypadkach może się kończyć rozpadem więzi rodzinnych, kłopotami finansowymi lub pogorszeniem stanu zdrowia.

Źródła:

Przygotowała: Nikola Cieślak, kl. VII.