UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Pozostając na stronie zgadzasz się na to.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Stypendium Szkolne-Rozliczenie

Szanowni Państwo

Osoby, które otrzymały pomoc materialną - stypendium szkolne - w formie zwrotu kosztów poniesionych na cele edukacyjne, prosimy o złożenie dokumentów potwierdzających dokonanie w/w wydatków (np.: faktury, bilety miesięczne) 

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00,

do 6 grudnia 2021 r. Biuro Obsługi Interesantów pok. nr 13

Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:

 1. 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących w szczególności:
  1. a) opłat za udział uczniów w zajęciach nauki języków obcych, logopedycznych
  2. b) zakup programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
  3. c) zakup komputerów, drukarek, papieru, i innych akcesoriów komputerowych,
  4. d) zakup przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów,
  5. e) zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego, stroju apelowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę; (buty max. 2 pary na osobę)
 2. 2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności:
 • opłat za bursę i internat
 • opłat za obiady
 • opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem