UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Pozostając na stronie zgadzasz się na to.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Uroczyste otwarcie placu zabaw, wybudowanego w ramach Programu "Radosna Szkoła"


placzabawDnia 15 kwietnia 2015r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej  w Krupem odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw, wybudowanego w ramach Programu "Radosna Szkoła".

Społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi zgromadziła się w budynku szkoły.
Na początku uroczystości głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Henryk Długosz, który powitał wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości. Wśród nich byli: Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego
w Chełmie Pani Anna Kobierska, Starszy Wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty Pani Dorota Kurzyńska, Wójt Gminy Krasnystaw Pan Janusz Korczyński, Zastępca Wójta Gminy Krasnystaw Pan Tomasz Barczuk, Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw Pan Mirosław Berbeć, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krasnystaw  Pani Janina Wiechnik, Kierownik Referatu Oświaty i Obsługi Interesantów Pani Ewelina Janowczyk, Specjalista ds. Oświaty Pani Anna Rapa, dyrekcje gminnych placówek oświatowych, radni, rodzicie i uczniowie.

„Plac zabaw, który powstał przy naszej szkole szybko stał się miejscem odpoczynku i relaksu. Dlatego pragnę wyrazić radość, że nasza szkoła wzbogaciła się po Orliku o kolejne atrakcyjne miejsce zabaw na świeżym powietrzu. Dzięki, któremu ukształtujemy w młodym pokoleniu nawyki zdrowego stylu życia” - powiedział Pan Henryk Długosz, Dyrektor  Zespołu Nr 5 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem.

Po przemówieniu dyrektora i wystąpieniach gości, uczniowie szkoły zaprosili wszystkich  na część artystyczną w wykonaniu uczniów klas I-V, przygotowaną przez Panią Renatę Długosz, Panią Krystynę Kidybę i Panią Alicję Tomasik-Matysiak, a oprawę muzyczną zapewnił Pan Krzysztof Darmochwał. Dzieci śpiewem, wierszykami i tańcem wyraziły swoją radość z powstania tego pięknie i nowocześnie urządzonego placu zabaw. 

Następnie dyrektor szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na plac zabaw, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.  Po zmówieniu wspólnej modlitwy proboszcz Zygmunt Klich dokonał poświęcenia.

Po uroczystości wszyscy zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany na tę okazję przez Radę Rodziców.

Realizacja powyższego zadania przyczyniła się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez najmłodszych mieszkańców Krupego i okolic. Profesjonalny, ogólnodostępny plac zabaw to kolejny wielki krok w rozwoju naszej miejscowości.

Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Placu Zabaw przy Szkole w Krupem, szczególnie Panu Januszowi Korczyńskiemu, Wójtowi Gminy Krasnystaw, a także przybyłym gościom, nauczycielom, uczniom, rodzicom i sponsorom za pomoc przy organizacji uroczystości.